ÅRSRAPPORT 2019

Melding frå uavhengig revisor

Møre og Romsdal fylkeskommune sin revisor er Møre og Romsdal Revisjon SA. Melding frå uavhengig revisor for 2019 finn du her.